תקרות הפקדה לפנסיה 2024 – כמה כדאי להפקיד?

תקרות ההפקדה לפנסיה מגדירות את הסכומים המירביים אותם ניתן להפקיד במוצרי החיסכון הפנסיוני השונים, ואת הסכומים המירביים עליהם ניתן לקבל הטבות מס מהמדינה.

על פי חוק מוגדרות תקרות הפקדה שונות למוצרי חיסכון שונים – קרן פנסיה מקיפה, קרן פנסיה משלימה, קרן השתלמות, קופת גמל, קופת גמל להשקעה וביטוח מנהלים, וגם בהתאם למאפייני התעסוקה של כל חוסך – שכיר, עצמאי, שכיר שהוא גם עצמאי ובעל שליטה.

תקרות ההפקדה למוצרי החיסכון הפנסיוני משתנות כל שנה, בהתאם לשינויים בשכר הממוצע במשק.

אז מהן תקרות ההפקדה לפנסיה בשנת 2024? וכמה כדאי להפקיד?

שימו לב: התקרות אשר מופיעות בדף זה מתבססות על הפרסומים הרשמיים של רשות המיסים. במידה שמצאתם טעויות סופר – נשמח לעדכון על מנת שנוכל לתקן את המספרים המוצגים.

תקרות הפקדה לפנסיה – שנת 2024 – עצמאים

מוצר חיסכון% מירבי מההכנסה
המקנה הטבות מס
סכום הפקדה מירבי
המקנה הטבות מס
תקרת הפקדה המקנה
פטור ממס רווח הון
קרן פנסיה / קופת גמל16.5%38,412 ש"ח
קרן השתלמות4.5%13,202 ש"ח20,520 ש"ח

תקרות הפקדה לפנסיה – עצמאים – הסבר

 • תקרות ההפקדה לעצמאים בקרן פנסיה ובקרן השתלמות, המזכות בהטבת מס בעת ההפקדה, נקבעות לפי הנמוך מבין 2 מספרים:
  • אחוז מההכנסה החייבת – 16.5% בקרן פנסיה/קופת גמל ו-4.5% בקרן השתלמות
  • סכום הפקדה שנתי – 38,412 ש"ח בקרן פנסיה/קופת גמל ו-13,202 ש"ח בקרן השתלמות (נכון לשנת 2024)
 • ההכנסה החייבת = ההכנסות בעסק בניכוי ההוצאות העסקיות (לפני ניכוי מס). מומלץ לבדוק את ההכנסה החייבת השנתית מול רואה החשבון.
 • הטבות המס בשלב ההפקדה מקטינות את חבות העצמאי למס הכנסה ולביטוח לאומי.
 • ניתן להפקיד לקרן פנסיה וקרן השתלמות במעמד עצמאי גם סכומים גבוהים יותר מתקרות ההפקדה המזכות בהטבת מס.
 • לא ניתן להפקיד בקרן פנסיה מקיפה יותר מ-61,677 ש"ח בשנה (נכון לשנת 2024). ניתן להפקיד סכומים נוספים לקרן פנסיה משלימה או לקופת גמל לחיסכון.
 • בנוסף להטבות המס בשלב ההפקדה, נהנים החוסכים בקרן השתלמות גם מפטור ממס רווח הון, על הפקדות שנתיות של עד 20,520 ש"ח (נכון לשנת 2024). בקרן הפנסיה ובקופת גמל לחיסכון (לא קופת גמל להשקעה) כל ההפקדות פטורות ממס רווח הון (אין תקרה).

תקרות הפקדה לפנסיה – עצמאים – למה כדאי להפקיד?

הפקדות עצמאים למוצרי חיסכון פנסיוני מספקות מספר יתרונות מרכזיים:

 1. הפקדות לקרן פנסיה ולקרן השתלמות מקטינות את התשלומים השוטפים של העצמאי למס הכנסה ולביטוח לאומי.
 2. הרווחים בקרן הפנסיה ובקרן ההשתלמות פטורים ממס רווח הון (בקרן השתלמות – עד תקרת ההפקדה השנתית).
 3. הפקדות מספיקות לקרן פנסיה ולקרן השתלמות יאפשרו לעצמאי לשמור על רמת החיים שלו גם אחרי הפרישה לפנסיה.
 4. הפקדות לקרן פנסיה מקיפה מקנות לעצמאי כיסויים חשובים למקרה מוות ולמקרה של אובדן כושר עבודה.

תקרות הפקדה לפנסיה – עצמאים – כמה כדאי להפקיד?

נתחיל בשורה התחתונה – מומלץ לעצמאים להפקיד את הסכומים המקסימליים שמזכים אותם בהטבות מס.

אחד היתרונות אך גם החסרונות המשמעותיים של החיסכון לפנסיה אצל עצמאים, הוא שעצמאים יכולים לקבוע את סכום ההפקדה בכל שנה.

בניגוד לעובדים שכירים, הנהנים מהפקדות קבועות בשיעורים גבוהים יחסית של יותר מ-20% מהשכר לפנסיה, ו-10% מהשכר לקרן השתלמות (למי שזכאי לקרן השתלמות מהמעסיק), אחוזי ההפקדה אצל עצמאים רבים נמוכים בהרבה, ובהתאם מכך גם סכומי החיסכון שלהם נמוכים יותר באופן משמעותי.

כתוצאה מכך מגיעים עצמאים רבים לגיל פרישה מבלי שיהיו להם חסכונות מספיקים, והם נאלצים להמשיך לעבוד שנים נוספות, בזמן שחבריהם השכירים יוצאים לפנסיה ברווחה כלכלית.

יש לא מעט סיבות לאחוזי ההפקדות הנמוכים של עצמאים לפנסיה:

 • הכנסה נמוכה שלא מאפשרות הפקדות שוטפות.
 • חוסר מודעות ליתרונות ההפקדות לקרן פנסיה ולקרן השתלמות.
 • חשש שכספים המופקדים לפנסיה "יעלמו" בעתיד, בגלל המדינה או חברות הביטוח.
 • ייעוץ רשלני של רואה החשבון שממליץ לא להפקיד לפנסיה.

כלל האצבע, כאמור, אומר שכדאי לעצמאי להפקיד את הסכומים המקסימליים שנותנים הטבות מס. יש לכך מספר סיבות:

 1. הפקדה בהתאם לתקרת הטבות המס מקטינה את התשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי.
 2. הפקדות רצופות לקרן פנסיה וקרן השתלמות, בהתאם לתקרות המס, משפרים את סיכויי החוסכים להגיע לסכומי חיסכון משמעותיים בגיל פרישה ולצאת לפנסיה ברווחה כלכלית.
 3. הפקדות לקרן פנסיה בהתאם לתקרות המס מקנות גם כיסויים ביטוחיים חשובים יעילים למקרה מוות ואובדן כושר עבודה בשנים שלפני הפרישה לפנסיה.
 4. בכל מקרה לא מומלץ להפקיד פחות מסכומי החובה להפקדה לעצמאים, על מנת להימנע מהצטברות קנסות אי הפקדה.

תקרות הפקדה לפנסיה – שנת 2024 – שכירים

מוצרתקרות וסכומיםהסברסכום
קרן פנסיה / קופת גמל לקצבה / ביטוח מנהליםתקרת שכר להפקדות פטורות לתגמוליםתקרת השכר אשר הפקדות המעסיק עד 7.5% ממנה לא ייזקפו כהכנסה חייבת במס של העובד31,340 ש"ח
הכנסה מירבית לסעיף 47מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח24,250 ש"ח
תקרת הפקדה לפיצוייםתקרת ההפקדה לפיצויים בשנה אשר לא תיזקף כהכנסה בידי העובד41,500 ש"ח
תקרת הכנסה מזכה לשכירתקרת המשכורת בגינה מקבלים זיכוי ממס בגין ההפקדות9,700 ש"ח
תקרת הכנסה לשכיר עבור רובד נוסף כעצמאיתקרה נוספת עבור שכירים שיש להם שכר לא מבוטח ומפקידים באופן עצמאי9,700 ש"ח
תקרת הפקדה לקרן פנסיה מקיפההסכום המירבי שניתן להפקיד לקרן פנסיה מקיפה בחודש5,139.76 ש"ח
קרן השתלמותתקרת הכנסה עבור קרן השתלמות לשכירמשכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה מזקיפת הכנסה15,712 ש"ח
קופת גמל להשקעהתקרת הפקדה לקופת גמל להשקעההסכום המירבי שניתן להפקיד לקופת גמל להשקעה לאדם79,005 ש"ח

תקרות הפקדה לפנסיה 2024 – שכירים שהם גם עצמאים

שכירים שהם גם עצמאים – הפקדה לקרן פנסיה

שכירים שהם גם עצמאים נהנים מאותן תקרות הפקדה מוטבות במס להן זכאים כל השכירים (ראו כאן).

בנוסף, יכולים שכירים שהם גם עצמאים לקבל הטבות מס על הפקדות עד תקרת ההפקדות לקרן פנסיה לעצמאים, כל זמן שסכום ההפקדה הכולל לא עובר את סכום ההפקדה השנתי המירבי המוגדר לעצמאים (38,412 ש"ח בשנת 2024 – ראו כאן).

כל ההפקדות לקרן פנסיה, גם כשכירים וגם כעצמאים, פטורות ממס רווח הון.

עצמאי, שמועסק במקביל גם כשכיר, צריך להפקיד לקרן פנסיה/קופת גמל כעצמאי רק אם הסכום שמופקד עבורו כשכיר (הפרשות מעסיק+עובד) נמוך מהסכום שעליו להפקיד כעצמאי בגין הכנסותיו מהעסק.

שכירים שהם גם עצמאים – הפקדה לקרן השתלמות

בניגוד להפקדות לקרן הפנסיה, אין על פי חוק קיזוז בין תקרות ההפקדה לקרן השתלמות כשכיר וכעצמאי, כך שהפרשנות הרווחת היא ששכירים שהם גם עצמאים יכולים כיום ליהנות מ-2 תקרות המס במקביל.

 • תקרות הטבות המס בשלב ההפקדה לקרן השתלמות:
  • כשכיר – 10% מהשכר, הנחלקים ל-2.5% הפקדות עובד, 7.5% הפקדות מעסיק, ולא יותר מ-1,571 ש"ח לחודש
  • כעצמאי – 4.5% מההכנסה החייבת ולא יותר מ-13,202 ש"ח בשנת 2024
 • תקרות הפקדה לקרן השתלמות המזכות במס רווח הון:
  • כשכיר – 10% מהשכר, הנחלקים ל-2.5% הפקדות עובד, 7.5% הפקדות מעסיק, ולא יותר מ-18,854 ש"ח לשנה
  • כעצמאי – 20,520 ש"ח לשנה

שימו לב: אין לראות בכתוב כאן ייעוץ מס. יש להיוועץ ברואה חשבון / יועץ מס על כל החלטה הקשורה במיסוי הפעילות העסקית של הפרט.

תקרות הפקדה לפנסיה 2024 – שכיר בעל שליטה

שכיר בעל שליטה – תקרות הפקדה לקרן פנסיה / קופת גמל / ביטוח מנהלים

תקרת ההפקדות לפנסיה המוטבות במס עבור שכיר בעל שליטה מחולקות ל-2:

 • הפקדות לתגמולים: תקרת הפקדות בדומה לשכיר רגיל (ראו כאן).
 • הפקדה לפיצויים: תקרת הפקדה של 13,750 ש"ח בשנה (1,145 ש"ח בחודש).

הפקדות שכיר בעל שליטה לפנסיה מאפשרות לו להוציא כספים מהחברה ולהעבירם לחיסכון הפנסיוני שלו ללא אירוע מס. בנוסף מהוות ההפקדות גם הוצאה מוכרת ברמת החברה.

שכיר בעל שליטה – תקרות הפקדה לקרן השתלמות

שכיר בעל שליטה נהנה מאותן הטבות המס על הפקדות לקרן השתלמות כמו שכיר רגיל.

עם זאת, החברה שבבעלותו יכולה להכיר בהפקדות עבורו לקרן השתלמות כהוצאה מוכרת רק עד תקרה של 4.5% הפקדות מעסיק ו-1.5% הפקדות עובד לקרן ההשתלמות.

 • תקרות הפקדה שניתן להכיר בהן כהוצאה מוכרת ברמת החברה:
  • אחוז הפקדה מעסיק: 4.5%
  • אחוז הפקדה עובד: 1.5%
 • תקרות הפקדה מוטבות במס ברמת העובד:
  • אחוז הפקדה מעסיק: 7.5%
  • אחוז הפקדה עובד: 2.5%

כתיבת תגובה