תקרות הפקדה לפנסיה 2024 – כמה כדאי להפקיד?

תקרות ההפקדה לפנסיה מגדירות את הסכומים המירביים אותם ניתן להפקיד במוצרי החיסכון הפנסיוני השונים, ואת הסכומים המירביים עליהם ניתן לקבל הטבות מס מהמדינה. על פי חוק מוגדרות תקרות הפקדה שונות למוצרי חיסכון שונים – קרן פנסיה מקיפה, קרן פנסיה משלימה, קרן השתלמות, קופת גמל, קופת גמל להשקעה וביטוח מנהלים, וגם בהתאם למאפייני התעסוקה של כל … Read more